06 फ़रवरी 2009

श्री हनुमत्सहस्त्र नामावली

हनुमत्सहस्त्र नामावलीविनियोगः-ॐ अस्य श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः हनुमान देवता, अनुष्टुप छन्द, ह्रां बीजं श्रीं शक्ति, श्रीहनुमत्प्रीत्यर्थं-तद्सहस्त्रनामभिरमुकसंख्यार्थ पुष्पादिद्रव्य समर्पणे विनियोगः।
ध्यानः-ध्यायेद् बालदिवाकर-द्युतिनिभ देवारिदर्पापहंदेवेन्द्रमुख-प्रशा्तयकसं देदीप्यमान रुचा।सुग्रीवादिसमतवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियंसंरक्तारुणलोचन पवनजंपीताम्बरालंकृतम्।।उद्यदादित्यसंकाशमुदारभुजविक्रमम्।कन्दर्पकोटिलावण्य सर्वविद्याविशारदम्।।श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्।अभयं वरदं दोर्म्मा चिन्तयेन्मारुतात्मजम्।।
ॐ हनुमते नमः ॐ श्री प्रदाय नमः ॐ वायु पुत्राय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ अजराय नमः ॐ अमृत्यवे नमः ॐ वीरवीराय नमः ॐ ग्रामावासाय नमः ॐ जनाश्रयाय नमः ॐ धनदाय नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ अकायाय नमः ॐ वीराय नमः ॐ निधिपतये नमः ॐ मुनये नमः ॐ पिंगाक्षाय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वाग्मीने नमः ।ॐ सीता-शोक-विनाशाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ पराय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ॐ रसा-धराय नमः ॐ पिंग-केशाय नमः ॐ पिंग-रोमम्णे नमः ।ॐ श्रुति-गम्याय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ अनादये नमः ॐ भगवते नमः ॐ देवाय नमः ॐ विश्व-हेतवे नमः ॐ निरामयाय नमः ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः ।ॐ विश्वेशाय नमः ॐ विश्वनाथाय नमः ॐ हरीश्वराय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ राम-भक्ताय नमः ॐ कल्याणाय नमः ॐ प्रकृति-स्थिराय नमः ॐ विश्वम्भराय नमः ॐ विश्वमूर्तये नमः ॐ विश्वाकाराय नमः ॐ विश्वदाय नमः ॐ विश्वात्मने नमः ॐ विश्वसेव्याय नमः ॐ विश्वाय नमः ॐ विश्वराय नमः ॐ रवये नमः ॐ विश्व-चेष्टाय नमः ॐ विश्व-गम्याय नमः ॐ विश्व-ध्येयाय नमः ॐ कला-धराय नमः ॐ प्लवंगमाय नमः ॐ कपि-श्रेष्टाय नमः ॐ ज्येष्ठाय नमः ।ॐ विद्यावते नमः ॐ वनेचराय नमः ॐ बालाय नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ यूने नमः ।ॐ तत्त्वाय नमः ॐ तत्त्व-गम्याय नमः ॐ सख्ये नमः ॐ अजाय नमः ॐ अन्जना-सूनवे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ ग्राम-ख्याताय नमः ॐ धरा-धराय नमः ॐ भूर्लोकाय नमः ॐ भुवर्लोकाय नमः ।ॐ स्वर्लोकाय नमः ॐ महर्लोकाय नमः ॐ जनलोकय नमः ॐ तपसे नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ सत्ययाय नमः ॐ ओंकार-गम्याय नमः ॐ प्रणवाय नमः ॐ व्यापकाय नमः ॐ अमलाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ धर्म-प्रतिष्ठात्रे नमः ।ॐ रामेष्टाय नमः ॐ फाल्गुण-प्रियाय नमः ॐ गोष्पदिने नमः ॐ कृत-वारीशाय नमः ॐ पूर्ण-कामाय नमः ॐ धराधिपाय नमः ॐ रक्षोघ्नाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ शरणागत-वत्सलाय नमः ॐ जानकी-प्राण-दात्रे नमः ॐ रक्षः-प्राणहारकाय नमः ॐ पूर्णाय नमः ।ॐ सत्याय नमः १००ॐ पीतवाससे नमः ।ॐ दिवाकर-समप्रभाय नमः ॐ देवोद्यान-विहारीणे नमः ।ॐ देवता-भय-भञ्जनाय नमः ।ॐ भक्तोदयाय नमः ।ॐ भक्त-लब्धाय नमः ।ॐ भक्त-पालन-तत्पराय नमः ।ॐ द्रोणहर्षाय नमः ।ॐ शक्तिनेत्राय नमः ।ॐ शक्तये नमः ॐ राक्षस-मारकाय नमः ॐ अक्षघ्नाय नमः ॐ राम-दूताय नमः ॐ शाकिनी-जीव-हारकाय नमः ॐ बुबुकार-हतारातये नमः ॐ गर्वाय नमः ॐ पर्वत-मर्दनाय नमः ॐ हेतवे नमः ॐ अहेतवे नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ विश्वभर्ताय नमः ।ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ जगन्नेत्रे नमः ।ॐ जगन्नथाय नमः ॐ जगदीशाय नमः ॐ जनेश्वराय नमः ॐ जगद्धिताय नमः ।ॐ हरये नमः ॐ श्रीशाय नमः ॐ गरुडस्मयभंजनाय नमः ॐ पार्थ-ध्वजाय नमः ॐ वायु-पुत्राय नमः ॐ अमित-पुच्छाय नमः ॐ अमित-विक्रमाय नमः ॐ ब्रह्म-पुच्छाय नमः ॐ परब्रह्म-पुच्छाय नमः ॐ रामेष्ट-कारकाय नमः ॐ सुग्रीवादि-युताय नमः ॐ ज्ञानिने नमः ।ॐ वानराय नमः ॐ वानरेश्वराय नमः ॐ कल्पस्थायिने नमः ।ॐ चिरंजीविने नमः ।ॐ तपनाय नमः ॐ सदा-शिवाय नमः ॐ सन्नताय नमः ॐ सद्गते नमः ॐ भुक्ति-मुक्तिदाय नमः ॐ कीर्ति-दायकाय नमः ॐ कीर्तये नमः ॐ कीर्ति-प्रदाय नमः ॐ समुद्राय नमः ॐ श्रीप्रदाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ भक्तोदयाय नमः ।ॐ भक्तगम्याय नमः ।ॐ भक्त-भाग्य-प्रदायकाय नमः ।ॐ उदधिक्रमणाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः ॐ वार्धि-बंधनकृदाय नमः ।ॐ विश्व-जेताय नमः ।ॐ विश्व-प्रतिष्ठिताय नमः ॐ लंकारये नमः ॐ कालपुरुषाय नमः ॐ लंकेश-गृह- भंजनाय नमः ॐ भूतावासाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः ॐ श्रीराम-रुपाय नमः ॐ कृष्णस्तवे नमः ॐ लंका-प्रासाद-भंजकाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ कृष्ण-स्तुताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ शान्तिदाय नमः ॐ विश्वपावनाय नमः ॐ विश्व-भोक्त्रे नमः ।ॐ मारिघ्नाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ॐ लान्गुलिने नमः ।ॐ मालिने नमः।ॐ लान्गूला-हत-राक्षसाय नमः ॐ समीर-तनुजाय नमः ॐ वीराय नमः ॐ वीर-ताराय नमः ॐ जय-प्रदाय नमः ॐ जगन्मन्गलदाय नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ पुण्य-श्रवण-कीर्तनाय नमः ॐ पुण्यकीर्तये नमः ॐ पुण्य-गीतये नमः ॐ जगत्पावन-पावनाय नमः ॐ देवेशाय नमः ॐ जितमाराय नमः ॐ राम-भक्ति-विधायकाय नमः ॐ ध्यात्रे नमः।ॐ ध्येयाय नमः ॐ लयाय नमः ॐ साक्षिणे नमः ।ॐ चेत्रे नमः।ॐ चैतन्य-विग्रहाय नमः ॐ ज्ञानदाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ प्राणाय नमः ॐ जगत्प्राणाय नमः ॐ समीरणाय नमः ॐ विभीषण-प्रियाय नमः ॐ शूराय नमः ॐ पिप्पलाश्रयाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ महोक्षाय नमः ।ॐ काल-जान्तकाय नमः ॐ लंकेश-निधन-स्थायिने नमः ॐ लंका-दाहकाय नमः ।ॐ ईश्वराय नमः ॐ चन्द्र-सूर्य-अग्नि-नेत्राय नमः ॐ कालाग्ने नमः ॐ प्रलयान्तकाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ कपीशाय नमः ॐ पुण्यराशये नमः ॐ द्वादश राशिगाय नमः ॐ सर्वाश्रयाय नमः ॐ अप्रमेयत्माय नमः ।ॐ रेवत्यादि-निवारकाय नमः ॐ लक्ष्मण-प्राणदात्रे नमः ।ॐ सीता-जीवन-हेतुकाय नमः ॐ राम-ध्येयाय नमः ॐ हृषीकेशाय नमः ॐ विष्णु-भक्ताय नमः ॐ जटिने नमः ॐ बलिने नमः ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः ॐ होत्रे नमः ॐ कर्त्रे नमः ॐ धार्त्रे नमः ॐ जगत्प्रभवे नमः ॐ नगर-ग्राम-पालाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ बुद्धाय नमः ॐ निरन्तराय नमः ॐ निरंजनाय नमः ॐ निर्विकल्पाय नमः ॐ गुणातीताय नमः ॐ भयंकराय नमः ॐ हनुमते नमः ।ॐ दुराराध्याय नमः ॐ तपस्साध्याय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ जानकी-घन-शोकोत्थतापहर्त्रे नमः ।ॐ परात्पराय नमः ॐ वाङ्मयाय नमः ॐ सद-सद्रूपाय नमः ॐ कारणाय नमः ॐ प्रकृतेः-पराय नमः ॐ भाग्यदाय नमः ॐ निर्मलाय नमः ॐ नेत्रे नमः ॐ पुच्छ-लंका-विदाहकाय नमः ॐ पुच्छ-बद्धाय नमः ॐ यातुधानाय नमः ॐ यातुधान-रिपुप्रियाय नमः ॐ छायापहारिणे नमः ॐ भूतेशाय नमः ॐ लोकेशाय नमः ॐ सद्गति-प्रदाय नमः ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः ॐ क्रोधाय नमः ॐ क्रोध-संरक्तलोचनाय नमः ॐ क्रोध-हर्त्रे नमः ॐ ताप-हर्त्रे नमः ॐ भक्ताऽभय-वरप्रदाय नमः ॐ वर-प्रदाय नमः ॐ भक्तानुकंपिने नमः ॐ विश्वेशाय नमः ॐ पुरु-हूताय नमः ॐ पुरंदराय नमः ॐ अग्निने नमः ॐ विभावसवे नमः ॐ भास्वते नमः ॐ यमाय नमः ॐ निष्कृतिरेवचाय नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायु-गति-मानाय नमः ॐ वायवे नमः ॐ कौबेराय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ रवये नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ कुजाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ गुरवे नमः ॐ काव्याय नमः ॐ शनैश्वराय नमः ॐ राहवे नमः ॐ केतवे नमः
ॐ मरुते नमः ॐ धात्रे नमः ॐ धर्त्रे नमः ॐ हर्त्रे नमः ॐ समीरजाय नमः ॐ मशकीकृत-देवारये नमः ॐ दैत्यारये नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ कामाय नमः ॐ कपये नमः ॐ कामपालाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ विश्व जीवनाय नमः ॐ भागीरथी-पदांभोजाय नमः ॐ सेतुबंध-विशारदाय नमः ॐ स्वाहा-काराय नमः ॐ स्वधा-काराय नमः ॐ हविषे नमः ॐ कव्याय नमः ॐ हव्यवाहकाय नमः ॐ प्रकाशाय नमः ॐ स्वप्रकाशाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ लघवे नमः ॐ अमित-विक्रमाय नमः ॐ प्रडीनोड्डीनगतिमानाय नमः ॐ सद्गतये नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ जगदात्मने नमः ॐ जगद्योनये नमः ॐ जगदंताय नमः ॐ अनंतकाय नमः ॐ विपात्मने नमः ॐ निष्कलंकाय नमः ॐ महते नमः ॐ महदहंकृतये नमः ॐ खाय नमः ॐ वायवे नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ आपोभ्य नमः ॐ वह्नये नमः ॐ दिक्पालाय नमः ॐ एकस्थाय नमः ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॐ क्षेत्र-पालाय नमः ॐ पल्वली-कृत-सागराय नमः ॐ हिरण्मयाय नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ खेचराय नमः ॐ भुचराय नमः ॐ मनसे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ सूत्राम्णे नमः ॐ राज-राजाय नमः ॐ विशांपतये नमः ॐ वेदांत-वेद्याय नमः ॐ उद्गीथाय नमः ॐ वेदवेदांग- पारगाय नमः ॐ प्रति-ग्राम-स्थिताय नमः ॐ साध्याय नमः ॐ स्फूर्ति दात्रे नमः ॐ गुणाकराय नमः ॐ नक्षत्र-मालिने नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ सुरभये नमः ॐ कल्प-पादपाय नमः ॐ चिन्ता-मणये नमः ॐ गुणनिधये नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ अनुत्तमाय नमः ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ ज्योतिष्मते नमः ॐ शर्वरीपतये नमः ॐ किलिकिल्यारवत्रस्त-प्रेत-भूत-पिशाचकाय नमः ॐ ऋणत्रय-हराय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ स्थूलाय नमः ॐ सर्वगतये नमः ॐ पुंसे नमः ॐ अपस्मार-हराय नमः ॐ स्मर्त्रे नमः ॐ श्रुतये नमः ॐ गाथायै नमः ॐ स्मृतये नमः ॐ मनवे नमः ॐ स्वर्ग-द्वाराय नमः ॐ प्रजा-द्वाराय नमः ॐ मोक्ष-द्वाराय नमः ॐ यतीश्वराय नमः ॐ नाद-रूपाय नमः ॐ पर-ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्म-पुरातनाय नमः ॐ एकाय नमः ॐ अनेकाय नमः ॐ जनाय नमः ॐ शुक्लाय नमः ॐ स्वयज्योतिषे नमः ॐ अनाकुलाय नमः ॐ ज्योति-ज्योतिषे नमः ॐ अनादये नमः ॐ सात्त्विकाय नमः ॐ राजसत्तमाय नमः ॐ तमसे नमः ॐ तमो-हर्त्रे नमः ॐ निरालंबाय नमः ॐ निराकाराय नमः ॐ गुणाकराय नमः ॐ गुणाश्रयाय नमः ॐ गुणमयाय नमः ॐ बृहत्कायाय नमः ॐ बृहद्यशसे नमः ॐ बृहद्धनुषे नमः ॐ बृहत्पादाय नमः ॐ बृहन्नमूर्ध्ने नमः ॐ बृहत्स्वनाय नमः ॐ बृहत्कर्णाय नमः ॐ बृहन्नासाय नमः ॐ बृहन्नेत्राय नमः ॐ बृहत्गलाय नमः ॐ बृहध्यन्त्राय नमः ॐ बृहत्चेष्टाय नमः ॐ बृहत्पुच्छाय नमः ॐ बृहत्कराय नमः ॐ बृहत्गतये नमः ॐ बृहत्सेव्याय नमः ॐ बृहल्लोक-फलप्रदाय नमः ॐ बृहच्छक्तये नमः ॐ बृहद्वांछा-फलदाय नमः ॐ बृहदीश्वराय नमः ॐ बृहल्लोकनुताय नमः ॐ द्रंष्टे नमः ॐ विद्या-दात्रे नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ देवाचार्याय नमः ॐ सत्य-वादिने नमः ॐ ब्रह्म-वादिने नमः ॐ कलाधराय नमः ॐ सप्त-पातालगामिने नमः ॐ मलयाचल-संश्रयाय नमः ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ॐ श्रीदाय नमः ॐ दिव्य-औषधि-वशाय नमः ॐ खगाय नमः ॐ शाखामृगाय नमः ॐ कपीन्द्राय नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ श्रुति-संचराय नमः ॐ चतुराय नमः ॐ ब्राह्मणाय नमः ॐ योगिने नमः ॐ योगगम्याय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ अनादये नमः ॐ निधनाय नमः ॐ व्यासाय नमः ॐ वैकुण्ठाय नमः ॐ पृथ्वी-पतये नमः ॐ अपराजितये नमः ॐ जितारातये नमः ॐ सदानन्दाय नमः ॐ ईशित्रे नमः ॐ गोपालाय नमः ॐ गोपतये नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ कलये नमः ॐ कालाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ मनोवेगिने नमः ॐ सदा-योगिने नमः ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः ॐ तत्त्व-दात्रे नमः ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ॐ तत्त्वाय नमः ॐ तत्त्व-प्रकाशाय नमः ॐ शुद्धाय नमः ॐ बुद्धाय नमः ॐ नित्यमुक्ताय नमः ॐ भक्त-राजाय नमः ॐ जयप्रदाय नमः ॐ प्रलयाय नमः ॐ अमित-मायाय नमः ॐ मायातीताय नमः ॐ विमत्सराय नमः ॐ माया-निर्जित-रक्षसे नमः ॐ माया-निर्मित-विष्टपाय नमः ॐ मायाश्रयाय नमः ॐ निर्लेपाय नमः ॐ माया-निर्वंचकाय नमः ॐ सुखाय नमः ॐ सुखिने नमः ॐ सुखप्रदाय नमः ॐ नागाय नमः ॐ महेशकृत-संस्तवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ सत्यसंधाय नमः ॐ शरभाय नमः ॐ कलि-पावनाय नमः ॐ रसाय नमः ॐ रसज्ञाय नमः ॐ सम्मानाय नमः ॐ तपस्चक्षवे नमः ॐ भैरवाय नमः ॐ घ्राणाय नमः ॐ गन्धाय नमः ॐ स्पर्शनाय नमः ॐ स्पर्शाय नमः ॐ अहंकारमानदाय नमः ॐ नेति-नेति-गम्याय नमः ॐ वैकुण्ठ-भजन-प्रियाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिजा-कान्ताय नमः ॐ दूर्वाससे नमः ॐ कवये नमः ॐ अंगिरसे नमः ॐ भृगुवे नमः ॐ वसिष्ठाय नमः ॐ च्यवनाय नमः ॐ तुम्बुरुवे नमः ॐ नारदाय नमः ॐ अमलाय नमः ॐ विश्व-क्षेत्राय नमः ॐ विश्व-बीजाय नमः ॐ विश्व-नेत्राय नमः ॐ विश्वगाय नमः ॐ याजकाय नमः ॐ यजमानाय नमः ॐ पावकाय नमः ॐ पित्रे नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ बुद्धये नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ तन्त्राय नमः ॐ मन्त्राय नमः ॐ मन्त्रयुताय नमः ॐ स्वराय नमः ॐ राजेन्द्राय नमः ॐ भूपतये नमः ॐ रुण्ड-मालिने नमः ॐ संसार-सारथये नमः ॐ नित्याय नमः ॐ संपूर्ण-कामाय नमः ॐ भक्त कामदुधे नमः ॐ उत्तमाय नमः ॐ गणपाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ भ्रात्रे नमः ॐ पित्रे नमः ॐ मात्रे नमः ॐ मारुतये नमः ॐ सहस्र-शीर्षा-पुरुषाय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपाताय नमः ॐ कामजिते नमः ॐ काम-दहनाय नमः ॐ कामाय नमः ॐ काम्य-फल-प्रदाय नमः ॐ मुद्रापहारिणे नमः ॐ रक्षोघ्नाय नमः ॐ क्षिति-भार-हराय नमः ॐ बलाय नमः ॐ नख-दंष्ट्रा-युधाय नमः ॐ विष्णु-भक्ताय नमः ॐ अभय-वर-प्रदाय नमः ॐ दर्पघ्ने नमः ॐ दर्पदाय नमः ॐ इष्टाय नमः ॐ शत-मूर्त्तये नमः ॐ अमूर्त्तिमते नमः ॐ महा-निधये नमः ॐ महा-भागाय नमः ॐ महा-भर्गाय नमः ॐ महार्थदाय नमः ॐ महाकाराय नमः ॐ महा-योगिने नमः ॐ महा-तेजसे नमः ॐ महा-द्युतये नमः ॐ महा-कर्मणे नमः ॐ महा-नादाय नमः ॐ महा-मन्त्राय नमः ॐ महा-मतये नमः ॐ महाशयाय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ महादेवात्मकाय नमः ॐ विभवे नमः ॐ रुद्र-कर्मणे नमः ॐ अकृत-कर्मणे नमः ॐ रत्न-नाभाय नमः ॐ कृतागमाय नमः ॐ अम्भोधि-लंघनाय नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ नित्याय नमः ॐ धर्माय नमः ॐ प्रमोदनाय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ जयाय नमः ॐ सम-विजयाय नमः ॐ वायु-वाहनाय नमः ॐ जीव-दात्रे नमः ॐ सहस्रांशवे नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ भूरि-दक्षिणाय नमः ॐ सिद्धर्थाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्ध-संकल्पाय नमः ॐ सिद्धि-हेतुकाय नमः ॐ सप्त-पातालचरणाय नमः ॐ सप्तर्षि-गण-वन्दिताय नमः ॐ सप्ताब्धि-लंघनाय नमः ॐ वीराय नमः ॐ सप्त-द्वीपोरुमण्डलाय नमः ॐ सप्तांग-राज्य-सुखदाय नमः ॐ सप्त-मातृ-निशेविताय नमः ॐ सप्त-लोकैक-मुकुटाय नमः ॐ सप्त-होता-स्वराश्रयाय नमः ॐ सप्तच्छन्द-निधये नमः ॐ सप्तच्छन्दसे नमः ॐ सप्त-जनाश्रयाय नमः ॐ सप्त-सामोपगीताय नमः ॐ सप्त-पातल-संश्रयाय नमः ॐ मेधावी-कीर्तिदाय नमः ॐ शोक-हारिणे नमः ॐ दौर्भाग्य-नाशनाय नमः ॐ सर्व-वश्यकराय नमः ॐ गर्भ-दोषघ्नाय नमः ॐ पुत्र-पौत्र-दाय नमः ॐ प्रतिवादि-मुखस्तंभिने नमः ॐ तुष्टचित्ताय नमः ॐ प्रसादनाय नमः ॐ पराभिचारशमनाय नमः ॐ दवे नमः ॐ खघ्नाय नमः ॐ बंध-मोक्षदाय नमः ॐ नव-द्वार-पुराधाराय नमः ॐ नव-द्वार-निकेतनाय नमः ॐ नर-नारायण-स्तुत्याय नमः ॐ नरनाथाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ मेखलिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ खद्गिने नमः ॐ भ्राजिष्णवे नमः ॐ जिष्णुसारथये नमः ॐ बहु-योजन-विस्तीर्ण-पुच्छाय नमः ॐ पुच्छ-हतासुराय नमः ॐ दुष्टग्रह-निहंत्रे नमः ॐ पिशाच-ग्रह-घातकाय नमः ॐ बाल-ग्रह-विनाशिने नमः ॐ धर्माय नमः ॐ नेता-कृपाकराय नमः ॐ उग्रकृत्याय नमः ॐ उग्रवेगिने नमः ॐ उग्र-नेत्राय नमः ॐ शत-क्रतवे नमः ॐ शत-मन्युस्तुताय नमः ॐ स्तुत्याय नमः ॐ स्तुतये नमः ॐ स्तोत्रे नमः ॐ महा-बलाय नमः ॐ समग्र-गुणशालिने नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ रक्षाय नमः ॐ विनाशकाय नमः ॐ रक्षोघ्न-हस्ताय नमः ॐ ब्रह्मेशाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ भक्त-वत्सलाय नमः ॐ मेघ-नादाय नमः ॐ मेघ-रूपाय नमः ॐ मेघ-वृष्टि-निवारकाय नमः ॐ मेघ-जीवन-हेतवे नमः ॐ मेघ-श्यामाय नमः ॐ परात्मकाय नमः ॐ समीर-तनयाय नमः ॐ बोध्-तत्त्व-विद्या-विशारदाय नमः ॐ अमोघाय नमः ॐ अमोघहृष्टये नमः ॐ इष्टदाय नमः ॐ अनिष्ट-नाशनाय नमः ॐ अर्थाय नमः ॐ अनर्थापहारिणे नमः ॐ समर्थाय नमः ॐ राम-सेवकाय नमः ॐ अर्थिने नमः ॐ धन्याय नमः ॐ असुरारातये नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ आत्मभूवे नमः ॐ संकर्षणाय नमः ॐ विशुद्धात्मने नमः ॐ विद्या-राशये नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ अचलोद्धारकाय नमः ॐ नित्याय नमः ॐ सेतुकृते नमः ॐ राम-सारथये नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ परमानन्दाय नमः ॐ मत्स्याय नमः ॐ कूर्माय नमः ॐ निधये नमः ॐ शूराय नमः ॐ वाराहाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ जमदग्निजाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ कृष्णाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ बुद्धाय नमः ॐ कल्किने नमः ॐ रामाश्रयाय नमः ॐ हराय नमः ॐ नन्दिने नमः ॐ भृन्गिने नमः ॐ चण्डिने नमः ॐ गणेशाय नमः ॐ गण-सेविताय नमः ॐ कर्माध्यक्ष्याय नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ विश्रामाय नमः ॐ जगतांपतये नमः ॐ जगन्नथाय नमः ॐ कपि-श्रेष्टाय नमः ॐ सर्ववासाय नमः ॐ सदाश्रयाय नमः ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ सर्व-कर्मणे नमः ॐ प्लवंगमाय नमः ॐ नखदारितरक्षसे नमः ॐ नख-युद्ध-विशारदाय नमः ॐ कुशलाय नमः ॐ सुघनाय नमः ॐ शेषाय नमः ॐ वासुकये नमः ॐ तक्षकाय नमः ॐ स्वराय नमः ॐ स्वर्ण-वर्णाय नमः ॐ बलाढ्याय नमः ॐ राम-पूज्याय नमः ॐ अघनाशनाय नमः ॐ कैवल्य-दीपाय नमः ॐ कैवल्याय नमः ॐ गरुडाय नमः ॐ पन्नगाय नमः ॐ गुरवे नमः ॐ क्लिक्लिरावणहतारातये नमः ॐ गर्वाय नमः ॐ पर्वत-भेदनाय नमः ॐ वज्रांगाय नमः ॐ वज्र-वेगाय नमः ॐ भक्ताय नमः ॐ वज्र-निवारकाय नमः ॐ नखायुधाय नमः ॐ मणिग्रीवाय नमः ॐ ज्वालामालिने नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ प्रौढ-प्रतापाय नमः ॐ तपनाय नमः ॐ भक्त-ताप-निवारकाय नमः ॐ शरणाय नमः ॐ जीवनाय नमः ॐ भोक्त्रे नमः ॐ नानाचेष्टा नमः ॐ चंचलाय नमः ॐ सुस्वस्थाय नमः ॐ अस्वास्थ्यघ्ने नमः ॐ दवे नमः ॐ खशमनाय नमः ॐ पवनात्मजाय नमः ॐ पावनाय नमः ॐ पवनाय नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ भक्तागाय नमः ॐ सहनाय नमः ॐ बलाय नमः ॐ मेघनाद-रिपवे नमः ॐ मेघनाद-संहृतराक्षसाय नमः ॐ क्षराय नमः ॐ अक्षराय नमः ॐ विनीतात्मा वानरेशाय नमः ॐ सतांगतये नमः ॐ शिति-कण्ठाय नमः ॐ श्री-कण्ठाय नमः ॐ सहायाय नमः ॐ सहनायकाय नमः ॐ अस्थलाय नमः ॐ अनणवे नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ संसृतिनाशनाय नमः ॐ अध्यात्म-विद्याय नमः ॐ साराय नमः ॐ अध्यात्म-कुशलाय नमः ॐ सुधिये नमः ॐ अकल्मषाय नमः ॐ सत्य-हेतवे नमः ॐ सत्यगाय नमः ॐ सत्य-गोचराय नमः ॐ सत्य-गर्भाय नमः ॐ सत्य-रूपाय नमः ॐ सत्याय नमः ॐ सत्य-पराक्रमाय नमः ॐ अन्जना-प्राणलिंगाय नमः ॐ वायु-वंशोद्भवाय नमः ॐ शुभाय नमः ॐ भद्र-रूपाय नमः ॐ रुद्र-रूपाय नमः ॐ सुरूपस्चित्र-रूपधृताय नमः ॐ मैनाक-वंदिताय नमः ॐ सूक्ष्म-दर्शनाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ जयाय नमः ॐ क्रान्त-दिग्मण्डलाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ प्रकटीकृत-विक्रमाय नमः ॐ कम्बु-कण्ठाय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ ह्रस्व-नासाय नमः ॐ वृकोदराय नमः ॐ लंबोष्टाय नमः ॐ कुण्डलिने नमः ॐ चित्र-मालिने नमः ॐ योग-विदावराय नमः ॐ वराय नमः ॐ विपश्चिताय नमः ॐ कविरानन्द-विग्रहाय नमः ॐ अनन्य-शासनाय नमः ॐ फल्गुणीसूनुरव्यग्राय नमः ॐ योगात्मने नमः ॐ योगतत्पराय नमः ॐ योग-वेद्याय नमः ॐ योग-कर्त्रे नमः ॐ योग-योनये नमः ॐ दिगंबराय नमः ॐ अकारादि-क्षकारान्ताय नमः ॐ वर्ण-निर्मिताय नमः ॐ विग्रहाय नमः ॐ उलूखल-मुखाय नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ संस्तुताय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ श्लिष्ट-जंघाय नमः ॐ श्लिष्ट-जानवे नमः ॐ श्लिष्ट-पाणये नमः ॐ शिखा-धराय नमः ॐ सुशर्मणे नमः ॐ अमित-शर्मणे नमः ॐ नारायण-परायणाय नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ भविष्णवे नमः ॐ रोचिष्णवे नमः ॐ ग्रसिष्णवे नमः ॐ स्थाणुरेवाय नमः ॐ हरये नमः ॐ रुद्रानुकृते नमः ॐ वृक्ष-कंपनाय नमः ॐ भूमि-कंपनाय नमः ॐ गुण-प्रवाहाय नमः ॐ सूत्रात्मने नमः ॐ वीत-रागाय नमः ॐ स्तुति-प्रियाय नमः ॐ नाग-कन्या-भय-ध्वंसिने नमः ॐ ऋतु-पर्णाय नमः ॐ कपाल-भृताय नमः ॐ अनाकुलाय नमः ॐ भवोपायाय नमः ॐ अनपायाय नमः ॐ वेद-पारगाय नमः ॐ अक्षराय नमः ॐ पुरुषाय नमः ॐ लोक-नाथाय नमः ॐ रक्ष-प्रभवे नमः ॐ दृडाय नमः ॐ अष्टांग-योगाय नमः ॐ फलभुवे नमः ॐ सत्य-संधाय नमः ॐ पुरुष्टुताय नमः ॐ श्मशान-स्थान-निलयाय नमः ॐ प्रेत-विद्रावणाय नमः ॐ क्षमाय नमः ॐ पंचाक्षर-पराय नमः ॐ पञ्च-मातृकाय नमः ॐ रंजनाय नमः ॐ ध्वजाय नमः ॐ योगिने नमः ॐ वृन्द-वंद्याय नमः ॐ शत्रुघ्नाय नमः ॐ अनन्त-विक्रमाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ इन्द्रिय-रिपवे नमः ॐ धृतदण्डाय नमः ॐ दशात्मकाय नमः ॐ अप्रपंचाय नमः ॐ सदाचाराय नमः ॐ शूर-सेना-विदारकाय नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ आनंदाय नमः ॐ सप्त-जिह्व-पतिर्धराय नमः ॐ नव-द्वार-पुराधाराय नमः ॐ प्रत्यग्राय नमः ॐ सामगायकाय नमः ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः ॐ स्वर्लोकाय नमः ॐ भयहृते नमः ॐ मानदाय नमः ॐ अमदाय नमः ॐ सर्व-वश्यकराय नमः ॐ शक्तिरनन्ताय नमः ॐ अनन्त-मंगलाय नमः ॐ अष्ट-मूर्तिर्धराय नमः ॐ नेत्रे नमः ॐ विरूपाय नमः ॐ स्वर-सुन्दराय नमः ॐ धूम-केतवे नमः ॐ महा-केतवे नमः ॐ सत्य-केतवे नमः ॐ महारथाय नमः ॐ नन्दि-प्रियाय नमः ॐ स्वतन्त्राय नमः ॐ मेखलिने नमः ॐ समर-प्रियाय नमः ॐ लोहांगाय नमः ॐ सर्वविदे नमः ॐ धन्विने नमः ॐ षट्कलाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ फल-भुजे नमः ॐ फल-हस्ताय नमः ॐ सर्व-कर्म-फलप्रदाय नमः ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ॐ धर्म-फलाय नमः ॐ धर्माय नमः ॐ धर्म-प्रदाय नमः ॐ अर्थदाय नमः ॐ पं-विंशति-तत्त्वज्ञाय नमः ॐ तारक-ब्रह्म-तत्पराय नमः ॐ त्रि-मार्गवसतये नमः ॐ भीमाये नमः ॐ सर्व-दुष्ट-निबर्हणाय नमः ॐ ऊर्जस्वानाय नमः ॐ निष्कलाय नमः ॐ मौलिने नमः ॐ गर्जाय नमः ॐ निशाचराय नमः ॐ रक्तांबर-धराय नमः ॐ रक्ताय नमः ॐ रक्त-माला-विभूषणाय नमः ॐ वन-मालिने नमः ॐ शुभांगांय नमः ॐ श्वेताय नमः ॐ श्वेतांबराय नमः ॐ जयाय नमः ॐ जय-परीवाराय नमः ॐ सहस्र-वदनाय नमः ॐ कपये नमः ॐ शाकिनी-डाकिनी-यक्ष-रक्षाय नमः ॐ भूतौघ-भंजनाय नमः ॐ सद्योजाताय नमः ॐ कामगतये नमः ॐ ज्ञान-मूर्तये नमः ॐ यशस्कराय नमः ॐ शंभु-तेजसे नमः ॐ सार्वभौमाय नमः ॐ विष्णु-भक्ताय नमः ॐ चतुर्नवति-मन्त्रज्ञाय नमः ॐ पौलस्त्य-बल-दर्पहाय नमः ॐ सर्व-लक्ष्मी-प्रदाय नमः ॐ श्रीमानाय नमः ॐ अन्गदप्रियाय नमः ॐ स्मृतये नमः ॐ सुरेशानाय नमः ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः ॐ उत्तमाय नमः ॐ श्रीपरिवाराय नमः ॐ सदागतिर्मातरये नमः ॐ राम-पादाब्ज-षट्पदाय नमः ॐ नील-प्रियाय नमः ॐ नील-वर्णाय नमः ॐ नील-वर्ण-प्रियाय नमः ॐ सुहृताय नमः ॐ राम दूताय नमः ॐ लोक-बन्धवे नमः ॐ अन्तरात्मा-मनोरमाय नमः ॐ श्री राम ध्यानकृद् वीराय नमः ॐ सदा किंपुरुषस्स्तुताय नमः ॐ राम कार्यांतरंगाय नमः ॐ शुद्धिर्गतिरानमयाय नमः ॐ पुण्य श्लोकाय नमः ॐ परानन्दाय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ प्रिय सारथये नमः ॐ लोक-स्वामिने नमः ॐ मुक्ति-दात्रे नमः ॐ सर्व-कारण-कारणाय नमः ॐ महा-बलाय नमः ॐ महा-वीराय नमः ॐ पारावारगतये नमः ॐ समस्त-लोक-साक्षिणे नमः ॐ समस्त-सुर-वंदिताय नमः ॐ सीता-समेत-श्रीराम-पाद-सेवा-धुरंधराय नमः
अनेन सहस्त्रनाम्नाऽमुकद्रव्यसमर्पणेन श्री हनुमद्देवता प्रीयताम् न मम।।

Related Posts with Thumbnails